SZKOLENIE

COACHING W MIEJSCU PRACY

Grupa docelowa:

To szkolenie dedykowane jest wszystkim, dla których dobra atmosfera w pracy i prawidłowa komunikacja, są warunkami niezbędnymi, aby efektywnie pracować. 

 

Zakres warsztatu: 

 • czym jest coaching w miejscu pracy?

 • mentalność managera coacha

 • w jaki sposób Twoje ego może ograniczać styl coachingu

 • przekraczanie własnego ego

 • sesje on line – off line 

 • co wpływa na kontakt

 • sztuka zadawania celnych pytań 

 • jak moderować rozmowę jako leader

 • jak słuchać aby słyszeć

 • jak mówić, aby być rozumianym 

 

Kompetencje nabyte przez uczestnika: 

 • umiejętność właściwego słuchania- tzw. słuchanie  od zera

 • wykształcenie umiejętności zadawania pytań o jasno sprecyzowanym celu 

 • umiejętne ustosunkowanie się, do sytuacji konfliktowych 

 • zadawanie pytań „otwierających drzwi”

 • świadome kontrolowanie tonu głosu