Kto może nazwać siebie coachem?

Kim jest coach? Dużo czytamy o tym czym jest coaching, a co z coachem? Jakie kompetencje powinien posiadać coach aby dostać miano profesjonalisty? I jak zdobywa te kompetencje?

Jakie przygotowanie powinien mieć coach?


Wiele szkół szkolących trenerów biznesu na dyplomie umieszcza, tytuł trenera-coacha , sama również taki posiadam. Czy to znaczy, że ten dyplom daje uprawnienia profesjonalnego coacha? Odpowiedź jest jedna: Nie.


Jaka funkcja jest takiego słowa? Skoro kurs był na trenera biznesu, więc jaki cel jest we wpisywaniu słowa coach?

To słowo powinno wskazywać nam na fakt, że w trakcie kursu trener miał przedstawione poszczególne metody bądź techniki coachingowe, które może swobodnie używać w trakcie szkoleń. Jednak to nie czyni go coachem.Jak coach staje się coachem?


Wyróżniamy kilka ścieżek w drodze do tytułu profesjonalnego coacha. Po odbyciu kursu z przystępuje się do wieloetapowego egzaminu np. ścieżką ACSTH*. Posiadając ten dyplom, może starać się o akredytację przyznawaną na 3 lata.


Wyróżnia się trzy poziomy akredytacji

ACC Associate Certified Coach

PCC Profesional Certfied Coach

MCC Master Certfied Coach


Obecnie za najbardziej wykwalifikowaną jednostkę uznaje się Interenetaional Coach Federation (ICF) - Międzynarodowa Federację Coachów. Innymi słowy jest to największa ogólnoświatowa organizacja coachingowa reprezentująca środowisko profesjonalnych coachów. Działa ona od 1995 roku i zrzeszyła ponad 25000 coachów.Co po trzech latach?


ICF dba o to aby wiedza coacha nigdy nie przedawniała się i aby profesjonalny coach miał na uwadze ciągły rozwój. Wykupując członkostwo w ICF, coach może jeździć na szkolenia, konferencje , warsztaty, za które przyznawane są punkty. Jeśli uzbiera odpowiednią ilość punktów akredytacja jest przedłużana na okres kolejnych 3 lat. Natomiast jeśli nie uzbiera, ponownie zdaje wieloetapowy egzamin.


* ścieżka ACSTH nieznacznie może się różnić w rówżnych szkołach, jest to jedna z proponowanych ścieżek


#Coach #coaching

Proponowany post
Niedawne posty
Archiwum
Tagi
Nie ma jeszcze tagów.