Trener vs. CoachOstatnio usłyszałam od uczestnika szkolenia, że według jego odczuć lepiej, pracuje się ze mną indywidualnie niż na szkoleniach grupowych. Podważa moje kwalifikacje jako trenera? A może wskazuje to, na brak informacji, jakimi kompetencjami powinien odznaczać się trener a jakimi coach?


Prześwietlam poniżej te dwa zawody - trenera oraz coacha, pod kątem konkretnych zagadnień:


1. Cel:


TRENER:

Trener prezentuje cel już w założeniach szkolenia – umiejętności, które uczestnik ma okazję nabyć w ramach danego tematu szkolenia. Np. Szkolenie z asertywności.

Najczęściej, już na etapie prezentowania oferty szkolenia, mamy dostęp do opisu szkolenia, zagadnień jakie będą poruszane oraz kompetencji jakie uczestnik może nabyć.


COACH:

Coach nie mówi o celu. O celu mówi klient tzw. Cochee. Według etyki zawodu coacha nie dopuszcza się, aby to coach narzucał cel. W coachingu to klient przychodzi z celem na sesję lub z celem na proces.


2. Nauka:


TRENER:

Jedną z ról jaką ma trener jest nauczanie. Zarówno uczestnicy jak i trener, spotykając się na szkoleniu, mają już wcześniej informację, jaka jest tematyka spotkania. Uczestnicy sami podejmują decyzję, czy chcą uczestniczyć w szkoleniu o tematyce A lub o tematyce B, jednak to trener zgłasza temat, w którym przeprowadzi szkolenie.

Zdarza się, że uczestnicy pytają trenera o jego doświadczenie prosząc o radę, jako eksperta w dziedzinie.


COACH:

Coach nie naucza, coach nie radzi, coach nie wypowiada się jako ekspert w trakcie sesji. Nawet, jeśli klient zapyta: "Co mi radzisz w tej sytuacji?" etyka jaka jest nałożona na coacha zakazuje wypowiedzi typu: "Według mnie powinienieś...".

W sytuacji, gdy spotkanie jest kolejnym spotkaniem w sesji, klient ma prawo, 'odłożyć na bok' wcześniej zgłoszony temat i zająć się tematem, dla siebie priorytetowym. Coach podąża za klientem. W szkoleniu, nie spotyka się praktyki, aby klient przychodził na wybrane przez siebie szkolenie i miał wpływ na zmianę tematu, w trakcie trwania szkolenia.3. TEMAT


TRENER:

Trener wybiera temat (bądź realizuje temat zgłoszony przez zleceniodawcę – jednak tu porównujemy trenera freelancera, który sam pozyskuje klientów na szkolenia). Zakres tematu jest ograniczony wiedzą trenera, oraz specjalizacją w jakiej trener się porusza.


COACH:

Temat przynosi klient. Jednak na etapie tzw. sesji kontraktowej coach może wykluczyć pewne tematy, w jakich nie jest wstanie poprowadzić sesji zgodnie z kodeksem etyki, innymi słowy - może wskazać zakres, do którego sięgają jego kompetencje.


4. KOMPETENCJE


Jest wiele kompetencji różniących zawód trenera i zawód coacha ( szerzej, są one opisane

w artykule "Sylwetka coacha"). W tym miejscu, chcę poruszyć jedną, konkretną kompetencję, jaką jest: umejętność dostosowania tempa.

Posłużę się metaforą i porównam te dwa zawody do 'bycia gwiazdą' - gwiazdą jak

z Holywood :)


TRENER:

Narzuca tempo szkolenia, dba o interakcje, oraz zajmuje się wszystkimi uczestnikami – czyli jego uwaga skierowana jest na grupę nie na jednostkę. Trener jest GWIAZDĄ!.


COACH:

Skupiony jest na kliencie (w coachingu indywidualnym), podąża za klientem, pracuje

w tempie klienta. To klient jest GWIAZDĄ!#zarządzanie #coaching

Proponowany post
Niedawne posty