SZKOLENIE

KOMUNIKACJA DLA PRZYWÓDCÓW

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest dla każdego, kto w życiu zawodowym zarządza.

 

Zakres szkolenia:

 • komunikacja interpersonalna i style komunikowania się

 • jak dobierać komunikat do odpowiedniej mentalności rozmówcy, czyli komunikacja w białych rękawiczkach

 • komunikacja werbalna i niewerbalna

 • bariery w komunikacji

 • metody efektywnej komunikacji -  intencja a interpretacja

 • praca z nawykiem – jak wyzbyć się niechcianych nawyków, które tworzą szumy komunikacyjne?

 • komunikacja a cel – dualizm celów: cel twardy i cel miękki

 • jak zamienić minus na plus?  - jaka intencja, tak naprawdę kryje się w komunikacje rozmówcy

 

Cel szkolenia: 

 • uzupełnienie wiedzy teoretycznej

 • pokazanie jak słuchać przez pryzmat rozmówcy

 • uzmysłowienie uczestnikom, jaki wpływ na odbiór ich samych maja ich złe nawyki komunikacyjne

 • ćwiczenie wybranych nawyków ułatwiających komunikację

 • uświadomienie uczestnikom, że chociaż ludzie różnią się między sobą, każdy posiada własne unikalne zdolności i oryginalne spojrzenie na świat

 

Kompetencje nabyte przez uczestnika:

 • rozwinięcie umiejętności asertywnego komunikowania się

 • eliminowanie słów osłabiających wypowiedz w tym języka egocentrycznego

 • słowa i sformułowania wzmacniające lub osłabiające  całość wypowiedzi

 • budowanie właściwego wizerunku poprzez odpowiedni dobór słów

 • poszerzenie umiejętności używania języka korzyści

 • odczytywanie intencji rozmówcy

 • wyćwiczenie umiejętności widzenia zagadnień z perspektywy innych osób ( II i III postawa percepcyjna)

 

Organizacja szkolenia:

 • Czas trwania szkolenia: 7 h

 • Forma Szkolenia: 80% czasu ćwiczenia praktyczne, 20% czasu wykład

 • W trakcie szkolenia przerwa lunchowa: 45 min.