SZKOLENIE

ODKRYJ SIEBIE NA NOWO

Grupa docelowa: 

Na ten warsztat zapraszamy wszystkich, dla których temat motywacji jest ważny zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

 

Zakres szkolenia: 

 • przegląd teorii motywacji: Teoria dwuczynnikowa, Teoria X i teoria Y, Teoria D. McClellanda, Teoria oczekiwań, Teoria sprawiedliwości

 • analiza SWOT

 • Co motywuje pracowników? - dostosowanie motywatorów do poszczególnych jednostek   ( ćwiczenie, będzie polegało na nauczeniu się jak wykorzystywać informacje, które pracownicy sami chcą nam przekazać oraz jak prawidłowo odczytywać intencję)  

 • spójność wartości pracownika i przełożonego  jako fundament motywacji -

 • jak wykorzystać swoje mocne strony, aby być bardziej skutecznym?  

 • Jak sami demotywujemy pracowników? - Niespójne zachowanie szefa

 • zmiana motywacji wskutek zaistniałych zmian 

 • jak dobierać motywatory do pracowników?

 • analiza własnych potrzeb

 • przedstawienie narzędzi motywacji w tym technik zwinnych

 

Cel szkolenia:

 • przekazanie wiedzy z zakresu teorii i narzędzi motywowania

 • ukazanie istotnej roli motywowania w zarządzaniu 

 • zdobycie wiedzy z zakresu motywowania czynnikami pozafinansowymi

 • uświadomienie jaką rolę pełni cel w procesie motywacji

 • poznanie własnych motywatorów

 • poznanie technik motywacji

 • możliwość odbycia praktycznego treningu 

 

Kompetencje nabyte przez uczestnika: 

 • diagnoza własnego stylu motywowania

 • identyfikacja potrzeb pracownika

 • wyrobienie w sobie dystansu emocjonalnego

 • umiejętność zarządzania własnymi emocjami 

 • rozwiniecie umiejętności dopasowania motywatorów do sytuacji

 • usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego motywowania

 

Organizacja szkolenia:

 • czas trwania szkolenia: 8h

 • forma szkolenia: 80% czasu ćwiczenia praktyczne, 20% czasu wykład

 • w trakcie szkolenia przerwa lunchowa: 45 min