SZKOLENIE

KOŁO COACHINGOWE

Grupa docelowa: 

Trenerzy, doświadczeni managerowe, pracownicy HR, coachowie. Osoby, które mają wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne. UWAGA! Szkolenie to jest szkoleniem praktycznym, w którym występują elementy komunikacji w stopniu zaawansowanym. 

 

Zakres szkolenia: 

 • przedstawienie adaptacji ćwiczenia koło coachingowe znane również jako koło życia

 • nauka od A do Z narzędzia jakim jest koło coachingowe

 • czym jest koło coachingowe

 • na czym polega adaptacja narzędzia: koło życia

 • w jakich obszarach wykorzystujemy technikę koła coachingowego

 • wzbogacenie własnego warsztatu trenerskiego

 

Cel szkolenia: 

 • rozwinięcie warsztatu trenerskiego, coachingowego, managerskiego o dodatkowe, zaawansowane narzędzie motywacyjne

 • przedstawienie techniki koła coachingowego wraz z pełną implementacja tego narzędzia do własnego warsztatu

 • nauka poprzez praktykę – próba przeprowadzenia koła coachingowego na potencjalnym pracowniku (ale nie uczestniku warsztatu) – zapraszamy na cześć praktyczna osoby z zewnątrz

 • prezentacja zwinnych technik zarządzania w narzędziu jakim jest koło

 

Kompetencje nabyte przez uczestnika: 

 • poznanie nowego narzędzia motywacyjnego

 • umiejętność prawidłowego przeprowadzenia koła coachingowego 

 • zwiększenie kreatywności poprzez możliwość kolejnych adaptacji koła

 • rozwinięcie i usystematyzowanie umiejętności komunikacyjnych