COACHING INDYWIDUALNY

Zakres coachingu:

Coachingi indywidualne to forma spotkania coacha z klientem. W trakcie sesji coachingowej odnajdujemy zasoby wewnętrzne coachee pomagające osiągnąć stawiany przez niego cel. Sesja indywidualna to czas poświęcony tylko na Twój rozwój.

 

Cel coachingu:

  • projektujesz wizję własnego rozwoju, uwzględniając indywidualny potencjał

  • sam określasz cele, które chcesz osiągnąć na każdej płaszczyźnie swojego życia

  • dzięki coachingowi łatwiej  jest zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

  • szybciej pokonasz bariery, które stoją na drodze do Twojego rozwoju

  • odnajdziesz motywację wewnętrzna do osiągania celów

  • obudzisz w sobie większą odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania

 

Organizacja spotkań coachingowych:

  • Sesje coachingowe odbywają się w cyklu co ok. 3 tygodnie.

  • Aby wypracowane zmiany weszły w nasze życie na stałe, zaleca się udział w sesjach coachingowych przez ok. 6 miesięcy.

  • Jedna sesja coachingowa to ok. 60 minut (w razie potrzeb można sesję przedłużyć)

  • Jeśli jesteś zbyt zabiegany aby  znaleźć czas na dojazd, nic straconego! Proponujemy formę coachingu, przez Skype lub Facetime.