SZKOLENIE

SZTUKA FEEDBACKU

Zakres Warsztatu:

 • czym jest i czemu służy informacja zwrotna

 • komunikat „JA” i komunikat „TY”

 • jak przygotować się do rozmowy, w której przekazujemy trudne informacje

 • egzekwowanie wyników

 • zręczność językowa- język dyplomatyczny

 • jedna wypowiedź -> cztery przekazy

 • udzielanie konstruktywnego feedbacku jako narzędzie do wyzwalania potencjału w pracownikach

 • co wyrażam słowami a co mówi moje ciało?

 

Cel szkolenia:

 • uświadomienie jak ważne jest komentowanie danego zachowania a nie osobowości adresata

 • pokazanie w jaki sposób feedback kieruje rozwojem pracowników

 • przekonanie uczestników do potęgi  dobrego feedbacku

 • Kompetencje nabyte przez uczestnika:

 • umiejętność dyscyplinowania pracowników

 • wysyłanie komunikatów jasnych: wiem i mówię czego chce a nie skupiam się na tym czego nie chcę

 • zachowanie równowagi emocjonalnej

 • przekazywanie informacji zwrotnej jednostce oraz grupie

 • spójność w komunikacie werbalnym i niewerbalnym

 

Organizacja szkolenia:

 • Czas trwania szkolenia:  6

 • Forma Szkolenia: 80% czasu ćwiczenia praktyczne, 20% czasu wykład

 • W trakcie szkolenia przerwa lunchowa: 45 min.