SZKOLENIE

AUTOPREZENTACJA A WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

1. Czym tak naprawdę jest autoprezentacja?

    - rodzaje autoprezentacji

    - wizerunek kobiety i mężczyzny w biznesie 

2. Niewerbalna mowa profesjonalnego prezentera 

    - postawa 

    - mimika 

    - poruszanie się po scenie

    - co widzi odbiorca, o czym my nie wiemy 

    - jak dobrać strój dla kobiety a jak dla mężczyzny uwzględniając różne typy sylwetek 

    - wskazówki dla osób niskich i wysokich

    - przykłady zastosowania 

3. Jak przygotowywać i używać prezentację 

    - jakie proporcje tekstu, grafiki i ‘mówienia’ powinna zawierać idealna prezentacja?

    - jak budować prezentacje aby była atrakcyjna dla odbiorcy

    - czy dobra prezentacja to tylko prezentacja Power Point? 

    - zasada 3 W

4. Proksemika, czyli zarządzanie własna przestrzenią

    - kiedy organizujemy przestrzeń

    - przykłady właściwego i niewłaściwego gospodarowania przestrzenią

    - jak optymalnie zająć miejsce, by wpłynąć na rozmówcę

5. Parajęzyk, czyli dźwiękowe elementy wypowiedzi 

    - jak dostosować parajęzyk do rodzaju spotkania

    - syntonia, czyli dźwiękowa empatia

    - co ton głosu mówi o człowieku ?